Kde v Európe sú povinné zimné pneumatiky? V Nórsku nie

Kde v Európe sú povinné zimné pneumatiky? V Nórsku nie

topspeed.sk; 06/11/2017; Marian ČABÁK ; Zaradenie: Novinky

Ak súkromné alebo firemné auto používate len na Slovensku, prípadne v Česku, prezuť na zimné máte, hlavne v južných oblastiach, ešte pár dní čas. Zima ešte nie je všade taká, aby si už teraz cesty vyžadovali zimné pneumatiky. V oboch krajinách sú totiž povinné zimné pneumatiky len podmienečne. A takých krajín je v EÚ viac. Dokonca sú štáty oveľa chladnejšie než Slovensko a zimné pneumatiky tam povinné nie sú, verili by ste tomu?

U nás platí povinnosť mať zimné pneumatiky od 15. novembra do 31. marca v prípade, ak je na ceste súvislá vrstva snehu, námraza, alebo ľad. Polícia môže v takom prípade nielen udeliť pokutu, ale aj zakázať ďalšiu jazdu! Minimálna výška dezénu zimnej pneumatiky musí byť minimálne 3 milimetre, odborníci odporúčajú 4 milimetre. Polícia má právo vodiča nie len pokutovať, ale mu dokonca zakázať pokračovanie v jazde. Náklady spojené s následným odtiahnutím vozidla hradí vodič.

Predpisy a zákony ohľadom používania pneumatík počas zimného obdobia sa v jednotlivých krajinách Európy výrazne odlišujú. Stále viac krajín si uvedomuje, ako je nesmierne dôležité z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia prispôsobiť obutie vozidla poveternostným podmienkam. Preto už niektoré vlády zaviedli používanie zimných pneumatík ako povinné.

Česká republika

Autá tu musia mať zimné pneumatiky od 1. novembra do 31. marca pri jazde po cestách označených dopravnou značkou „zimná výbava“. Platí to od roku 2009 a je dokonca osadená aj na diaľnici D1. Povinnosť platí pre všetky vozidlá bez rozdielu hmotnosti. Minimálna hĺbka dezénu pre autá do 3,5 tony sú 4 mm, pre autá ťažšie dokonca 6 mm.

BENELUX (Belgicko, Holandsko, Luxembursko)

V krajinách Beneluxu nie sú zatiaľ zimné pneumatiky povinné s výnimkou Belgicka a to už od 1. októbra do 30. apríla. Súčastné klimatické zmeny a studené zimy sú dôvodom, že čoraz viac vodičov si ich zaobstará.

Bulharsko

Zimné pneumatiky nie sú legislatívne povinné.

Dánsko

Neexistuje zákon, ktorý by riešil otázku prezúvania na zimné pneumatiky, ale s ohľadom na klimatické podmienky a čoraz chladnejšie zimy, sú v tejto krajne nevyhnutnosťou.

Estónsko

Povinné používanie zimných pneumatík počas zimných mesiacov začína 1. decembra a končí na 1. apríl. Platí pre domácich aj pre turistov.

Chorvátsko

4 mm je minimálna hĺbka dezénu pri letných aj zimných pneumatikách stanovená zákonom. Počas zimnej sezóny je používanie zimných pneumatík povinné, pokiaľ sa však na ceste nachádza súvislá vrstva snehu. Vodič može použiť aj letné pneumatiky s reťazami.

Francúzsko

Vo Francúzsku nie sú zimné pneumatiky povinné, mimo niektorých vyznačených horských úsekov. V týchto oblastiach totiž značky vodičom zakazujú vjazd, ak je ich vozidlo obuté na letné pneumatiky.

Fínsko

Zimné pneumatiky sú tu povinné v období medzi 1. decembrom a 1. marcom. Minimálna hĺbka dezénu sú 3 milimetre.

Litva

Používanie zimných pneumatík je povinné počas zimnej sezóny medzi 10. novembrom a 1. aprílom. Vzťahuje sa aj na turistov.

Lotyšsko

Používanie zimných pneumatík je povinné počas zimnej sezóny medzi 1. decembrom a 29. februárom. Minimálna hĺbka dezénu zimných pneumatík je 3 mm. Vzťahuje sa aj na turistov.

Rusko, Ukrajina

Ani v jednej z týchto krajín nemajú legislatívne riešené používanie zimných pneumatík. V samotnom Rusku však nájdete viacero oblastí, kde ani samotná zimná pneumatika nie je dostačujúca vzhľadom na ťažke klimatické podmienky a je na mieste uvažovať nad zimnými pneumatikami s hrotmi.

Maďarsko

Povinnou výbavou v zimných mesiacoch sú snehové reťaze! Tá povinnosť sa vzťahuje aj na cudzincov, ktorým nemusí byť umožnený vstup do krajny v prípade, že ich vo vozidle nemajú.

Poľsko

Neexistuje povinnosť používať zimné pneumatiky, ale s ohľadom na tuhé zimy s množstvom snehu sú vodičom vrelo odporúčané.

Rakúsko

Zákon prikazuje v období od 1. novembra do 15. apríla prispôsobiť stav vozidla zimným podmienkam. To okrem zimnej zmesi v ostrekovačoch znamená, mať obuté zimné pneumatiky ak je na cestách vrstva snehu. Ak polícia pristihne vodiča jazdiaceho na letných pneumatikách, pokuta môže byť až na 5 000 E! Pokuta v rovnakej výške hrozí aj v prípade, keď hĺbka dezénu na pneumatikách nedosahuje minimálnu výšku 4 mm. Také pneumatiky považuje za letné.

Na niektorých horských prechodoch je povinnosť používať snehové reťaze. Jazda s nimi je obmedzená na rýchlosť 40 km/h. Ak vodič s letnými pneu spôsobí v Rakúsku v zimnom období dopravnú nehodu a polícia uzná, že zimné pneumatiky by jej mohli zabrániť, môže poisťovňa odmietnuť uhradiť vzniknuté škody v plnej výške.

Rumunsko

Zimné pneumatiky nie sú legislatívne povinné.

Nórsko

Priama povinnosť mať zimné pneumatiky nie je. Nórske zákony vyžadujú „pneumatiky s dostatočnou priľnavosťou“ a hlbkov dezénu minimálne 3 milimetre. Polícia ale odporúča všetkým vodičom,či už domácim,alebo turistom, jazdiť iba na kvalitných zimných pneumatikách.

Nemecko

Tu platí povinnosť vodiča prispôsobiť výbavu auta zimným podmienkam. Teda nemrznúca zmes v ostrekovačoch je povinná rovnako ako zimné pneumatiky, ak si to vyžadujú poveternostné podmienky.

Slovinsko

Medzi 15. novembrom a 15. marcom musia mať domáci vodiči zimné pneumatiky. Minimálna hĺbka dezénu je 3 mm. Táto povinnosť prekvapivo neplatí pre turistov v prípade nezasnežených ciest. Ak sa na ceste nachádza súvislá vrstva snehu, povinnosť používať zimné pneu platí aj pre turistov.

Španielsko

Používanie zimných pneumatík nie je povinné. S prihliadnutím na rôznorodosť krajiny existuje niekoľko oblastí, kde by boli vodičovi určite prínosom.

Švajčiarsko

Vo Švajčiarsku nie je povinnosť používania zimných pneumatík. Avšak v prípade spôsobenia dopravnej nehody, ak polícia uzná, že mohli zabrániť jej vzniku,zodpovedáte sa za ňu v plnom rozsahu. Toto pravidlo platí aj pre zimné pneumatiky s hĺbkou dezénu menšou ako 4 mm. Švajčiarske poisťovne často odmietajú pokryť vzniknuté škody, pokiaľ automobil nebol vybavený adekvátnymi pneumatikami.

Švédsko

Zimné pneumatiky tu sú povinné v období od 1. decembra do 31. marca. To platí len v prípadoch, ak sú cesty pokryté súvislou snehovou vrstvou, alebo snehovou kašou. Nariadenie sa nevzťahuje na turistov a však hĺbka dezénu ich pneumatiky nemôže byť menšia ako 3 milimetre.

Turecko

Zimné pneumatiky nie sú v Turecku povinné.

Veľká Británia

Vo Veľkej Británii nie sú zimné pneumatiky povinné. Sú však oblasti s pravidelným výskytom snehu ako je napr. Škótsko a Cumbria, kde ich vodiči pravidelne využívajú a poznajú ich výhody.

Taliansko, Švajčiarsko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Dánsko, Nórsko, Veľká Británia.

Vo Švajčiarsku platí, že v prípade spôsobenia dopravnej nehody, ak polícia uzná, že mohli zabrániť jej vzniku, zodpovedáte sa za ňu v plnom rozsahu. V niektorých horských úsekoch Francúzska značky zakazujú vodičom vjazd, ak jazdia na zimných pneumatikách.

Prekvapivo Nórsku aj v Dánsku polícia odporúča pre náročné klimatické podmienky všetkým vodičom jazdiť na zimných pneumatikách. Legislatíva v Nórsku vodičov síce priamo nežiada mať na aute obuté zimné pneumatiky, ale pneumatiky s dostatočnou prilňavosťou, čo môžu byť aj pneumatiky s hrotmi, ktoré na väčšine územia Európy povolené nie sú.

Zdroj – www.pneumatiky.sk