Hypokalkulačka


Pre nezáväznú kalkuláciu Vašej hypotéky vyplnte tento formulár, naši pracovníci Vás v čo najkratšom čase kontaktujú s najvýhodnejšími podmienkami presne podľa Vašich požiadaviek.

Formulár pre výpočet hypotéky TU

Formulár pre výpočet hypotéky v xls formáte Dotaznik hypoteka Financnakalkulacka

Odoslaním tohto formulára klient prehlasuje, že všetky zadané informácie uviedol pravdivo, za účelom vypracovania ponúk sprostredkovania finančných produktov. Klient dáva súhlas portálu Finančnákalkulačka  so spracovaním osobných údajov pre účely poskytnutia kalkulácie finančných produktov.

V prípade, ak klient a koncový úžívateľ služby nie sú totožné osoby, klient prehlasuje a potvrdzuje, že má oprávnenie poskytnúť osobné údaje koncového užívateľa na účely predloženia ponuky hypotekárneho úveru resp. úveru na bývanie.
Sprostredkovateľ informuje klienta, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Klient prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poskytovateľa.

Partneri