Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov


Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov:

MM Special, s. r. o.
Sídlo:
Kovácsová 12, 851 01 Bratislava
IČO: 46322451
DIČ: 2023330903
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 75585/B
Zastúpený: Mag. Michal Mallinerits
Kontakt: e-mail: info@financnakalkulacka.sk, tel.: +421 918 024 466

V prípade, že si prajete, aby sme už nespracúvali Vaše osobné údaje, môžete svoj poskytnutý súhlas (a to aj čiastočne) odvolať vyplnením a odoslaním následovného formulára:

Poučenie: Odvolanie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Partneri