Ako vypovedať PZP!

Publikované: 07.10.2019

Zo zákona má každá poisťovňa povinnosť  zasielať 10 týždňov pred výročím každému klientovi informáciu o výške poistného na nasledujúce poistné obdobie spolu s dátumom do akého je potrebné zmluvu vypovedať.

Výpoveď poistnej zmluvy musí byť písomná, a zaslaná do poisťovne 42 dní pred výročným dňom, v tento deň už musí byť výpoveď v poisťovni. Vzhľadom k tomu, že poisťovne informáciu o výške poistného zasielajú 10 týždňov pred výročím máte na zmenu poisťovne v podstate mesiac, aby ste si porovnali ponuky jednotlivých poisťovní a vybrali tú najlepšiu.  Najvýhodnejšiu ponuku poistenia si môžete zistiť priamo na našej stránke – TU.

Výročný deň ako aj aktuálneho poisťovateľa s číslom Vašej aktuálnej poistnej zmluvy si môžete overiť na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov – TU

Vzorové tlačivo výpovede poistnej zmluvy nájdete – TU. Po doplnení Vašich údajov a údajov o vozidle a čísle poistnej zmluvy stačí výpoveď poistnej zmluvy vytlačiť, podpísať a zaslať do poisťovne.  Poisťovňa Vám následne po uplynutí poistného obdobia zašle oznámenie o ukončení poistenia spolu so zápočtovým listom o bezškodovom priebehu.

Partneri