Dovolenka

Publikované: 05.07.2021

Neoddeliteľnou súčasťou každej dovolenky, pracovnej cesty, dlhodobého zahraničného pobytu, alebo čo i len jednodňového výletu by malo byť cestovné poistenie.  Bežne sa však ešte aj dnes stáva, že pri kratších cestách do blízkych krajín je potreba uzavretia cestovného poistenia podceňovaná.

Cestovné poistenie je spravidla zložené z niekoľkých rôznych poistných produktov. Spravidla sa jedná o kombináciu úrazového poisteniapoistenia batožinypoistenie zodpovednosti za škody (vrátane nákladov na advokáta a nákladov kaucie). Súčasťou cestovného poistenia sú spravidla vždy asistenčné služby.

Cestovné poistenie uhradí za poisteného nevyhnutné náklady na ošetrenie, ktoré bol nútený vynaložiť v dôsledku úrazu či choroby. Nevyhnutné náklady sú náklady na nevyhnutnú liečbu a ošetrenie úrazu, prípadne náhle vzniknutej choroby, ktoré bezprostredne súvisia s daným prípadom a sú lekárom predpísané.

Na výšku poistného v cestovnom poistení má najčastejšie vplyv riziko, ktoré sa poisťuje t.j. či idete ako turista, ako vrcholový športovec, či manuálne pracujúci. Na cenu vplýva aj výška limitov poistného krytia pri poistení batožiny, zodpovednosti za škodu a rozsah asistenčných služieb.

Predtým ako vycestujete do zahraničia, mali by ste skontrolovať či máte uzatvorené cestovné poistenie. V prípade, že máte cestovné poistenie uzavreté ako celoročné, alebo v rámci Vašej platobnej karty sprostredkované prostredníctvom Vašej banky, je potrebné skontrolovať aký máte rozsah poistenia, či daný rozsah vyhovuje Vašim potrebám a požiadavkám.

V prípade, že budete nútený využiť cestovné poistenie v zahraničí je potrebne vždy kontaktovať asistenčnú službu, ktorá s Vami vzniknutú udalosť bude operatívne riešiť.

Partneri