Havarijné poistenie

Publikované: 05.07.2021

Havarijné poistenie, tiež označované ako CASCO, je na rozdiel od zákonnej poistky dobrovoľné poistenie auta. Prepláca škody, ktoré vzniknú na aute v dôsledku nárazu alebo pádu predmetov, havárie, vandalizmu, živelných udalostí alebo krádeže.

Na rozdiel od zákonného poistenia, kde rozsah krytia určuje zákon, pri havarijnom poistení si jednotlivé parametre produktu nastavujú poisťovne samé. Najpodstatnejším faktorom pre výpočet ceny havarijného poistenia je v mnohých poisťovniach hodnota auta takzvaná poistná suma. Z pravidla sa poistná suma určuje ako hodnota nového auta bez predajných zliav a výbavy zadarmo.

Argumentom poisťovní často býva, že poistné plnenie nie je znižované o amortizáciu, škody sa platia v nových cenách a z tohto dôvodu sa cena havarijného poistenia určuje z novej hodnoty vozidla. Na trhu sú aj poisťovne, ktoré dokážu poistiť vozidlo aj na jeho aktuálnu cenu, a poistné plnenie zasielajú v nových cenách, trik je v tom, že pri poistení na novú cenu nie je podstatný vek vozidla nakoľko jeho novocena sa nemení t.j. aj sadzba zostáva nezmenená, avšak pri poistení na aktuálnu cenu čím je staršie vozidlo t.j. čím nižšia je poistná suma tým vyššia je sadzba poistného takže v konečnom dôsledku, pri poistení na aktuálnu cenu vozidla sa môže stať, že zaplatíte rovnaké poistné ako pri poistení na novú cenu.

Ďalším faktorom je sadzba poistného spravidla percento, ktorým sa násobí poistná suma a tak sa vypočíta ročné poistné. Na sadzbu má vplyv viacero faktorov ako sú vek držiteľa vozidla, obmedzenie normohodiny práce v servise, bonus za bezškodový priebeh a iné zľavy, ktoré si určujú poisťovne, ako je napríklad zľava za PZP, zľava za iné poistenia a iné.

Spoluúčasť je ďalší faktor, ktorý vplýva na výšku poistného v zásade platí, že čím vyššia spoluúčasť tým nižšie poistné. Často býva spoluúčasť vyjadrená dvoma veličinami, a to percentom a fixnou čiastkou, ktorou sa poistený na škode podieľa. Napríklad spoluúčasť 5 % minimálne 165 € znamená, že klient si platí všetky škody do 165 € sám a nad túto hranicu platí všetky škody poisťovňa, ak však škoda presiahne 3300 € aktivujú sa percentá na spoluúčasti a klient znáša už 5 % z tejto škody t.j. ak by bola škoda na vozidle 4 000 €, klient by znášal 5 % zo 4 000 t.j. nie 165 € ako má zmluvne dohodnuté ale 200 € nakoľko táto čiastka predstavuje 5 % zo škody.
Pridanou hodnotou havarijného poistenia bývajú aj asistenčné služby. Jedná sa o pomoc na cestách pre motoristov v prípade defektu, zámene paliva, strate/zabuchnutiu kľúčov, zabezpečenie ubytovania, alebo cesty domov z miesta nehody. Najčastejšie využívanou službou v rámci asistencie je však odťah vozidla z miesta nehody a náhradné vozidlo.

Preto neváhajte a vyžiadajte si od nás nezáväznú cenovú ponuku na havarijné poistenie pre Vaše vozidlo na info@financnakalkulacka.sk

 

Partneri